LÖVGÄRDET, STAMRENOVERING, FASAD & FÖNSTERBYTEN.

Inv. renovering av flerbostadshus som uppgår till 6 byggnader i Göteborg med 314 lägenheter. Själva byggnationen startade februari 2014 med en beräknad byggtid på 30 månader till en uppskattad kostnad av 100 mkr.

THE A TEAM

 

ARBETSLEDNINGEN LUNCHAR.

 

 

 

 

KOLLEGAN DANIEL RIVER.

 

FÖNSTER MONTERING

 

BENGAN KIDS

 

MORGON KAFFE.

 

DANNY BOY

 

JOCKE OCH TOBBE.

 

BORGEN

 

TÅRT TAJM

 

 

MURARMÄSTER CLAES.