HIG                   

 

2002 MONTERADE VI MOBILMASTER & TEKNISKA RUM FÖR HI3G ACCESS,
DET VAR ETT JÄVLA KLÄTTRANDE PÅ TAK, VINDAR & I SKORSTENAR
MEN SAMTIDIGT ETT RÄTT KUL & ANNORLUNDA JOBB.
ARBETSLEDARE:  JESPER SIMELL

 

                   

3G GÄNGET

FREDRIK

THOMAS

STEFAN

KÅRE

JESPER

 
 
MASTER & FUNDAMENT PÅ LILLA GREVEGÅRDSVÄGENS PANNCENTRAL
(JÄVLAR VILKEN UTSIKT VI HADE)
 
     
DROTTNINGSTORGET, ANTENNFÄSTEN, AC & TEKNISKT RUM.
 
"RIGGARE"
MASTFÄSTE MED BETONGFUNDAMENT SOM VI
MONTERADE PÅ BLA ÅBY TRAVBANA
 

  

ANTENNER & KABELGENOMFÖRING,
SK SVANHALS
ROXTEC KABELTÄTNING